Shenzhen JIAYE Electronic Co. Ltd.

Add: 2-3 Bldg, D block Hongwei Industrial Park,2nd Liuxian Road,70 Zone, Baoan District, Shenzhen, China
Business: Ms.Chen:13689516153,0755-29619739
E-mail:chenna@jiaye.com.cn Fax:0755-29619729


Mobile Web Site
Copyright © 2016 Shenzhen JIAYE Electronic Co. Ltd.  GuangdongICPpreparation 14005482-2  Support:FANC  CTKEY